Eğitim Mankenleri

Laerdal
QCPR Resusci Anne 
QCPR EĞİTİM MANKENİ


 shocklink

shocklink

  laerdal

• Yetişkin boyutunda ilk yardım eğitimine uygun dizayn

• Ventilasyon ve göğüs masajının gerçekçi değerlerde uygulanabilmesi

• Boyun, çene hareketi ve havayolunun açıklığı testi 

• Karotid atımlarının izlenebilmesi

• CPR eğitiminin doğruluk monitörizasyonu

• Sistem modülünde debrifing modu olup uygulamaların geri dönüşüm bilgileri alınabilmektedir.

• Manken üzerinde %(yüzde) baskı doğruluk oranı, %(yüzde) suni solunum doğruluk oranı, kalp masajı, doğru , yanlış el pozisyonları görülmektedir.


 

Laerdal
SHOCKLINK TM


 shocklink

  laerdal
 • ShockLink allows you to connect live defibrillators to training manikins, creating more realistic BLS and defibrillation training.

  Connect ShockLink to training pads and a standard defibrillator to begin training. The shock energy from a defibrillator is defused in the ShockLink cable.

  This solution means that you can train on most manikins, removing the need for specialised defibrillator training manikins with chest-studs or a load box to absorb the shock.

 

Laerdal
StifneckSelectTM Collars - Adult And Paediatric


 shocklink

 shocklink

 

laerdal

 • The Laerdal Stifneck select extrication collar is four different collars in one. Stabilize spinal patients correctly and easily with 4 different sizing options that all lock quickly and safely into place.

 • Quick and easy fitting
  In 4 steps your patient is ready for further transport:

 • Measure the patient (using finger sizing method)
 • Adjust to correct size
 • Lock
 • Place on patient

 

 

Laerdal
YETİŞKİN ENTÜBASYON
EĞİTİM MANKENİ


 havayolu yetiskin 1

havayolu yetiskin 2

 

  laerdal

• Yetişkin, kolsuz yarım vücut

• Entübasyon, ventilasyon ve aspirasyon uygulamaları

• Levha üzerine sabitlenebilme ve ayrılabilme

• Sellick manevrası ve laringospazm uygulamaları

• Entübasyon ve ventilasyon uygulamaları

• Gerçek görünümlü ciğer ve mide yapısı

• Entübasyon doğruluğunun gözlemlenmesi


 

Laerdal
ÇOÇUK ENTÜBASYON 
EĞİTİM MANKENİ


havayolu cocuk 1

 

  laerdal

• Çocuk kolsuz yarım vücut

• Entübasyon, ventilasyon ve aspirasyon uygulamaları

• Entübasyon ve ventilasyon uygulamaları

• Entübasyon doğruluğunun gözlemlenmesi

• Manuel olarak yaptırılabilen karotis pulse atımı


 

Laerdal
BEBEK ENTÜBASYON
EĞİTİM MANKENİ


 havayolu bebek 2

 

  laerdal

• 3 aylık bir bebek anatomisi özelliğinde (Dil, orofarenks, epiglottis, larenks, ses telleri ve trakeanın gerçeğine uygun anatomiye sahipdir.)

• Resutator-valf –maske ventilasyonu, sellick manevrası,ağız ve burundan entübasyon, larengeal maske hava yoluna giriş ve gerçeğe uygun similasyon görülmektedir.)


 

Laerdal
Intravenoz (IV)
GİRİŞİM ERKEK KOL
EĞİTİM MANKENİ


 intravenoz IV

 

  laerdal

• Yetişkin erkek kolu, damar içi uygulama eğitimlerine uygun dizayn

• IV hattı değiştirilebilir özellikte (Uzun ömürlü olabilmesi için değiştirilebilir deri ve damarlara sahiptir.)


 

Laerdal
NursingAnne
Hemşire Eğitim Simulasyon Seti


 nursing anne

 

  laerdal

• Yetişkin boyda

• Tansiyon ölçümü

• Göğüs ve mide hareketleri ile ilgili uygulamalar

• Göz, kulak ve buruna ilaç uygulaması

• Orofarengeal ve nazofarengeal enjeksiyon ve aspirasyon işlemleri

• Entübasyon ve aspirasyona uygun

• NG tüpe enjeksiyonu, ilaç uygulamaları, gastrik lavaj ve gavaj, nazoenterik ve özofageal tüp enjeksiyonu, tek koldan IV uygulaması ve manuel karotis pulse alınabilmesi

• Kolostomi, ileostomi ve suprapubik sistostomi uygulamaları

• Amaca yönelik opsiyonlar.

a) Göğüs egzersiz modülü
b) Mastektomi modülü
c) Fundus modülü
d )Yara üniteleri


 

Laerdal
MamaNatalie 
DoğumSeti


 MamaNatalie

 

  laerdal

• Doğum eğitimlerinde grup çalışmalarına uygun portatif dizayn

• Eğitmen veya öğrenci tarafından giyilebilen özellikte

• Elle kontrol yöntemi ile pratik uygulamaya uygun özellikte ( doğum süreci, fetal kalp sesleri, plasentanın teslimi, fetal konumlandırma, uteris sıklığı, kanama yoğunluğu, kan kaybı, simüle edilebilen fetal kalp sesleri, doğum pozisyonları, kordon sarkması, idrar yolu kateterizasyonu işlemleri yapılabilmektedir.)

• Doğum sonrası bakımı ve fundal değerlendirme

• Tam veya kısmi plasentanın teslimi

• Postpartum kanama kontrolü gerçekçi eğitimi

• Yenidoğan similatörü, plasenta, göbek kordonu ve kan konsantrasyonu özelliklerinin izlenebilmesi


 

Laerdal
MegaCode Kelly 
EĞİTİM MANKENİ


 MEGACODE-KELLY

 megacode kely 2

  laerdal

• Yetişkin insan boyutunda, acil ilk yardım uygulamalarına uygun dizayn

• Hava yolu uygulamaları ve pulsla senkronizeli kardiak ritim özelliği

• Defibrilasyon, pacing ve ilaç uygulamaları

• Tek koldan tansiyon ölçümü (sistolik, diastolik basınç değerleri similatörden görülmektedir.)

• Kalp atışları, solunum ve bağırsak seslerinin dinlenebilmesi

• CPR ve ACLS uygulamaları

• Opsiyonel travma modülleri eklenebilme özelliği

• Manuel karotid atım hissedilmesi


 

 

Laerdal
Resusci Junior 
CPR EĞİTİM MANKENİ


 resusci cocuk 1

 resusci cocuk 2

  laerdal

• Çocuk boyutunda, ilk yardım eğitimine uygun dizayn

• Ventilasyon ve göğüs masajının gerçekçi değerlerde uygulanabilmesi

• Boyun, çene hareketi ve havayolunun açıklığı testi

• Karotid atımlarının izlenebilmesi

• CPR eğitiminin doğruluk monitörizasyonu


 

Laerdal
QCPR Resusci Baby 
CPR EĞİTİM MANKENİ


 resusci baby

skillguide1

  laerdal

• Bebek boyutunda, ilk yardım eğitimine uygun dizayn

• Ventilasyon ve göğüs masajının gerçekçi değerlerde uygulanabilmesi

• Boyun, çene hareketi ve havayolunun açıklığı testi

• Karotid atımlarının izlenebilmesi

• CPR eğitiminin doğruluk monitörizasyonu

• Sistem modülünde debrifing modu olup uygulamaların geri dönüşüm bilgileri alınabilmektedir.

• Manken üzerinde %(yüzde) baskı doğruluk oranı, %(yüzde) suni solunum doğruluk oranı, kalp masajı, doğru , yanlış el pozisyonları görülmektedir.


 

SON TWEET'LER