HeRO duet

 •  hero duet  HeRO duet    mpsc
  HeRO, geçici yavaşlamaları ve düşük ortalama kalp hızı değişkenliklerini algılamak için otomatik ve noninvazif bir yöntem sunar. HeRO, RR Aralıklarındaki değişimleri sürekli olarak alır, kaydeder, ölçer ve analiz eder ve bu bilginin sürekli görüntülenmesini sağlar.

  HeRO şunlar için kullanılır:

  §  Mevcut bir fizyolojik monitörden sürekli olarak kalp hızı verilerinin alınması

  §  Kalp atışları arasındaki zaman uzunluğunun tanımlanması ve belirlenmesi (RR Aralığı)

  §  Bu R-R Aralıklarından bir dizi ölçüm hesaplayarak kalp hızı düzeninin özelliklerinin saptanması

  §  Yavaşlama derecelerine dayalı bir "endeks" ve bu düzenlerde düşük ortalama kalp hızı değişkenliği hesaplanması

  §  Endeksi, NICU nüfusuyla ilgili sepsisin katlı bir artış riski olarak açıklayan HeRO Skorunun hesaplanması, ve

  §  Bu bilgilerin vaktinde ve sezgisel olarak klinisyenlere sunulması.
   
  HeROduet, HeRO'nun bağımsız bir uygulamasıdır. İki hasta monitörüne kadar EKG verilerini işler ve o yataklar için HeRO skorlarını gösterir.

  Bu belgede HeROduet, birleşik HeRO görünümüne ve AD2 veri toplama cihazına (AD2-DAD) değinir.
SON TWEET'LER