ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

1968 yılında kurulan firmamız, kurulduğu günden bu yana edindiği deneyim ve birikimle, tıbbi cihaz alanında öncü olmanın yanı sıra çevre dostu bir firma olarak örnek olmayı ilke edinmiştir. Ertunç Özcan olarak, çevre duyarlılığını ve sürdürülebilirliği benimseyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıyoruz.

Bu amaçla firmamızda kurduğumuz ve işletmekte olduğumuz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin yanı sıra karbon ayak izimizi, enerji tüketimlerimizi ve atık miktarlarımızı sürekli takip etmekte ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda iyileştirmekteyiz.

Ertunç Özcan olarak, sürdürülebilirlik ve çevreyi korumadaki kararlılığımızı yansıtan hedeflerimize ulaşma vizyonumuzla belirlediğimiz çevresel sürdürülebilirlik politikamız şu şekildedir:

  • Yeşil İnovasyon: Değişen dünya düzenine uyum sağlamak amacıyla sürekli olarak inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerimize odaklanmak, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması için farkındalık yaratmaya yönelik projelere aktif olarak katılmak,
  • Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı: Ürün ve hizmetlerimizde sürdürülebilir malzemeleri kullanarak kaynakları verimli ve etkili bir şekilde yönetmek ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik etmek,
  • Enerji Verimliliği: Faaliyetlerimizde enerji verimliliğini artırma çabası ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları destekleyerek karbon ayak izimizi azaltmak,
  • Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zincirimizde yer alan tüm iş ortaklarımızı çevre dostu uygulamalara teşvik ederek sürdürülebilir tedarik zincirini yönetmek,
  • Atık Yönetimi: Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, geri dönüştürülmesi ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi için etkin atık yönetimi stratejileri geliştirmektir.