KALİTE POLİTİKAMIZ

1968 yılında kurulan firmamız, tıbbi cihaz sektöründe öncü ve örnek olma misyonunu benimsemiştir. Temel prensibimiz, tüm çalışanlarımızın özverili katılımı ve yöneticilerimizin güçlü desteği ile birlikte, üretim veya distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz tüm ürünlerde pazar öncesinden başlayarak pazar sonrasındaki süreçlerde de tam sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Bu çerçevede, ürün ve hasta güvenliği, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik ilkelerine tam anlamıyla bağlı olarak yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda kurulan Kalite Yönetim Sistemimiz, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Uluslararası Standartları ile 93/42/EEC MDD, 2017/745 MDR ve FDA Regülasyonlarını referans alarak yürütülmektedir.

Firmamız, kalite anlayışını ve sorumluluk bilincini sürekli eğitim faaliyetleriyle tüm çalışanlarına kazandırmayı ilke edinmiştir. Teknik eğitimlerin de dahil olduğu bu programlar, üretim hızında kalite, maliyet azaltımı ve standardizasyon konularında sürekli iyileşmeyi amaçlamaktadır. Hedefimiz, pazardaki rekabet gücümüzü artırarak yurt içinde öncü olmak, yurt dışında ise hizmet verdiğimiz pazarlardaki varlığımızı genişleterek tanınan bir marka haline gelmektir.

Ertunç Özcan olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşma vizyonumuz doğrultusunda oluşturduğumuz kalite politikamız şu şekildedir;

  • Tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlılığı minimuma indirerek müşterilerimizin yerli ürün kullanımına olan ilgisini artırmak,
  • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak; periyodik olarak müşteri algı ve beklentilerini değerlendirmek ve kaynaklarımızın sınırları içinde hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmek,
  • Ürün kalitesini ve Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak şekilde sürekli iyileştirmek ve bu amacı gerçekleştirmek için kaynakları en etkin şekilde yönetmek,
  • Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara tam uyumlu bir yönetim sistemi yürütmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, ürün ve hizmet oluşturma süreçlerinde ortaya çıkan riskleri belirleyip kontrol altına almak,
  • İnovasyonu teşvik ederek sektöre katma değer sağlamak amacıyla yeni projeler geliştirmektir.