İŞ VE DAVRANIŞ İLKELERİMİZ

TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Ertunç Özcan Şirketler Grubu olarak en önemli temel değerimiz insan haklarına saygıdır. 1968 yılından bu yana tıbbi cihaz üretim öncülerinden olan firmamız, alanında en yüksek kalite güvencesini hedefleyerek çalışmalarını sürdürürken çalışanlarına adil davranıyor ve tasarımdan başlayıp üretimin sonuna kadar insan haklarının tüm tedarik zincirinde korunmasını destekliyor. Firmamızda çalışanlarımıza yönelik ortaya çıkabilecek her türlü tehdit ve şiddet türüne taviz vermiyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımız, firma içinde çalışma arkadaşlarıyla ve firma dışında paydaşlarımızla olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı çerçevesinde sürdürmeye özen göstermelidir. İnsanlığın temel hakkı olan bu kavramın ihlali yönünde gerçekleştirilecek her türlü aykırı davranış karşısında firmamız gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

FIRSAT EŞİTLİĞİ, FARKLILIKLARA VE ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

Firma olarak çeşitliliği bir fırsat olarak görüyor ve çeşitliliğimizin bize farklı bakış açılarından bakabilmemize ve bunları faaliyetlerimize entegre etmemize yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle Ertunç Özcan Şirketler Grubu çatısı altında, yurt içinde İstanbul, Gaziantep, Antalya ve İzmir olmak üzere 4 farklı ilde bulunan Teknik Servis ve Satış Ofislerimiz ile Güney Afrika, Filipinler ve Kazakistan gibi bölgelerde bulunan distribütörlerimizle, farklı sosyo-kültürel yapıda insanları bünyemizde barındırarak yurt içi ve yurt dışında kesintisiz hizmet veriyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu Madde 5’te yer alan “Eşit Davranma İlkesi”ni esas alarak çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet, renk, milliyet ya da sosyal köken, etnik köken, din, dil, yaş, engel durumu, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği veya ifadesi, siyasi görüş gibi nedenlere bağlı ayrımcılık veya taciz olmadan çalışanların fırsat eşitliğini destekliyoruz. Personelin işe alımını, kariyeri boyunca gelişimini, eğitimini, ücretlendirme esaslarını; keyfi ayrımcılık yapmadan çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiriyoruz.

KALİTE ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Yenidoğan ürün grubu üreticisi olarak minik hayatlara dokunduğumuz için ürün kalitesi ve güvenilirliği konusunda hassasiyetimiz çok yüksektir. Bu sebepten ötürü ürün grubumuzla ilişkili tüm yasal mevzuatın ve referans standartların gerekliliklerini en iyi şekilde karşılamak çalışma prensibimizi oluşturmaktadır. Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca fikirden tasarımına, üretiminden satışına ve satış sonrası servisine kadar her aşamasında müşterilerimizin memnuniyetini önemsiyor ve daha iyisini yapabilmek için geri bildirimleri her zaman inovatif çözümlerle ele alıyoruz.

ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ

Biyolojik yaşamın sürdürülebilmesi için yaşadığımız çevrenin değerini biliyor ve koruyoruz. Birincil hedefimiz çevre dostu ürünler kullanıp doğal kaynakları koruyarak üretim performansımızı maksimuma ulaştırmaktır. Bu bağlamda karbon ayak izimizi periyodik olarak ölçüp, sistematik bir şekilde azaltmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Firmamızda mümkün olduğunca elektrikli araçlar kullanmaya özen gösteriyoruz. Su ihtiyacımızı su arıtma sistemimizle karşılıyor, yağmur toplama sistemimizle topladığımız suları ise sulamada kullanıyoruz. Üretim tesisimizde benimsenen yalın üretim modeli ile minimum kaynak, zaman ve iş gücü ile maksimum üretimi gerçekleştiriyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Çalışanlarımızın fikirlerini önemsiyor, kendilerini özgürce ifade edebilmelerini teşvik ediyoruz. Çalışan temsilcimizle güven dolu bir iş birliği içerisinde çalışıyor, her bir çalışanımızın bulunduğu konumu önemseyerek kesintisiz diyaloğumuzu karşılıklı saygı çerçevesinde yürütüyoruz.

ÇOCUK İŞGÜCÜ

Sürdürdüğümüz faaliyetler ve benimsediğimiz etik değerler çerçevesinde, firmamızda çocuk işçi çalıştırmıyoruz.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Tüm çalışanlarımızın sağlığını gözetmek ve kendilerine güvenli bir çalışma ortamı sağlamak en önemli önceliğimizdir. Çalışma ortamlarında oluşabilecek her türlü iş kazasına karşı proaktif davranarak sürekli iyileştirme adına adımlar atıyoruz. Tüm çalışanlarımızı iş güvenliği konusunda bilinçlendirmek için sürekli eğitimler gerçekleştiriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Firma olarak çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve müşterilerimizin bize emanet ettiği kişisel verilerini “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” na uygun şekilde işliyor ve koruyoruz. Ar-Ge kapsamındaki fikirlerimiz ve çalışma sonuçlarımız başta olmak üzere faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan tüm bilgilerimizi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kavramları çerçevesinde korumak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

İŞ BİRLİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

RÜŞVET, YOLSUZLUK VE HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

Öz varlıklarımıza, hizmetlerimize, ürünlerimize ve inovatif personel gücümüze inanıyor ve ticari faaliyetlerimizi adil rekabet prensibi ile yürütüyoruz. Ticari faaliyetlerimizde benimsediğimiz adil rekabet prensibinin Ar-Ge faaliyetlerimizi her zaman dinamik tuttuğunu ve pazarda bize avantaj sağladığını biliyoruz.

Rakiplerimizle rekabet içerisindeyken kendimize haksız kazanç ve haksız avantaj sağlamıyoruz. Pazarda her zaman doğru, dürüst ve güvenilir olarak anılmak önceliğimiz, bu nedenle rüşvet adı altında gelen hiçbir teklifi hoş görmüyor ve kabul etmiyoruz. Ertunç Özcan Şirketler Grubu olarak sıklıkla iş birliği içerisinde olduğumuz kamu kuruluşlarındaki çalışanlara dikkatli davranıyor kendilerini dürüstlük ilkesinden uzaklaştıracak hiçbir teklifte bulunmuyoruz. Aynı şekilde işleri hızlandırmak için talep edilen ödemelere karşı her zaman ve her koşulda duyarsız kalıyoruz.

Sektörün öncülerinden olarak ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesine, yeterliliğine ve rekabet gücüne inanıyoruz. Bu nedenle sektördeki duruşumuzu nesiller boyu aktarabilmek ve kendimizi başka bir kişinin veya kurumun güdümüne sokmamak için doğrudan ya da üçüncü kişiler üzerinden yapılmaya çalışılan yolsuzlukları hoş görmüyoruz.

ÇIKAR ÇATIŞMASININ YÖNETİMİ

Tüm çalışanlarımızın özel hayatlarını önemsiyor ve saygı duyuyoruz, ancak firmamız için alınması gereken ticari bir kararda çalışanlarımızdan kendi kişisel çıkarlarını ön planda tutmadan olası çıkar çatışmalarını firmamızı zarara uğratmayacak şekilde şeffaflıkla yönetmesini bekliyoruz.

GÜMRÜK VE İHRACAT KONTROLLERİ, VERGİ YÖNETİMİ

Dünya çapında hizmet veren bir firma olarak uluslararası ticaret için geçerli tüm yasal şartları, mallar ve harçlar konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ülkemizde uygulanan vergi sisteminin devletin finansman altyapısına ve harcamalarına katkıda bulunduğunu biliyor ve vergi mevzuatında yer alan yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Firmamıza, 2012 ve 2017 yıllarında Ankara Gelir Vergisi Birincisi olarak Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından “Gelir Vergisi Ödülü” verilmiştir. Ayrıca 2018 yılında Polatlı Vergi Dairesi tarafından Gelir Vergisinde en yüksek beyanda bulunan mükellefler arasında olduğumuzdan teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ

Suç unsuru neticesinde kazanılan paranın ülke ekonomisine dahil edilmesine hizmet edilen ödemelerin firma olarak karşısında duruyoruz. Şüphe uyandıran tüm işlemleri irdeliyor, gerekirse resmi mercilere bildiriyoruz.

MALİ RAPORLAMA

Tüm ticari faaliyetlerimizi ilgili yasalar ve mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleştirerek kayıt altına alıyoruz. Faaliyet raporlarımızı, yıl sonu bilançolarımızı ve üç aylık bildirimlerimizi zamanında eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştiriyoruz.

UYUMSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ / ÇÖZÜMLENMESİ

“Yüksek Sesle Konuşma Kültürü (Speak-up Culture)” firmamızın etik değerlerini korumak için çok önemlidir. Doğru olmadığını düşündüğümüz bir durumla karşılaştığımızda sesimizi yükseltmek dürüstlüğümüzü ve doğru olanı yapma cesaretine sahip olduğumuzu gösterir. Açık konuşmak, birbirimizi ve işimizi önemsediğimizi gösterir.

Ertunç Özcan Şirketler Grubu çatısı altında bulunan tüm çalışanlarımız firmamızın benimsediği etik değerlere uyumsuz bir durum ile karşılaştığında sessiz kalmayıp bu durumu hür iradesiyle öncelikle yöneticisine ardından İnsan Kaynaklarımıza yazılı veya sözlü olarak bildirme hakkına sahiptir.