ANAHTAR TESLİM PROJELER

MOLDOVA Komrat Hospital

Türkiye’nin tıbbi cihaz üretim öncülerinden olan Ertunç ÖZCAN Anahtar Teslim Projelerinden,

Moldova Gagavuz bölgesinde 100 yataklı bir hastanenin medikal donanım tedariği gerçekleştirilmiştir

LÜBNAN Trauma - Emergency Hospital Sayda Hospital

Merkezi sterilizasyon ünitesi kurulumu.

SUDAN JUBA Juba Türk Hospital Juba Teaching Hospital

Medikal cihaz temini.

PAKİSTAN Dokuz Hastane / Nine Hospitals

Pakistan: Haydarabad 2 hastane, İslamad 1 hastane, Qeta 1 hastane, Lahor 1 hastane, Peşaver 1 hastane olmak üzere bu hastanelerin medikal donanımı tedarik edilmiştir

SOMALİ Mogadishu Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Somali 200 yataklı hastane medikal donanım ve tefrişat işi. Proje kapsamında Somali’nin ilk MRI cihazı teslim edildi.

 • 200 yatak kapasitesi
 • 4 Ameliyathane
 • 1 Doğumhane
 • 12 Yataklı ICU yoğun bakım ünitesi
 • 25 Yataklı NICU
 • 4 adet traj ünitesi
 • 24 Yataklı Acil Müdahale Ünitesi
 • Merkezi ve Acil laboratuvarları
 • MRI,Mamografi,Tomografi,Röntgen ve Ultrason Cihaz
 • Sterilizasyon Üniteleri
 • Oksijen Üretim Sistemi
 • Diyaliz Ünitesi
Ertunç Özcan Anahtar Teslim projeler

ERTUNÇ ÖZCAN